През 2020 г. ЦУПО стартира изпълнение на проект за провеждане на 4 вида обучения за придобиване на професионална квалификация и обучениe за ключовa компетентност по проект „Подобряване уменията на заетите в „НЕОХИМ“ АД лица“, финансиран от Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ за 99 заети лица, включени в 5 специалности:

 1. Химик-оператор
 2. Химик-технолог
 3. Лаборант
 4. Монтьор на подемно-транспортна техника
 5. Общуване на чужд език

*****

През 2020 г. ЦУПО приключи VI-та практикантска програма по професия ,,Оператор в металургията“, специалност ,,Металургия на цветните метали“ в „Аурубис България“ АД.

*****

Проведени практикантски програми за 2-ра степен на професионална квалификация в Елаците-Мед АД по професия ,,Монтьор по автоматизация“, специалност „Автоматизирани системи“ и професия ,,Електромонтьор“, специалност „Електрообзавеждане на производството“.

Обученията се провеждат в реална работна среда съвместно с преподаватели от висши учебни заведения. Успешно преминалите държавния изпит получават Свидетелства за професионална квалификация.


*****

Провеждане на VI-та практикантска програма по професия ,,Оператор в металургията“, специалност ,,Металургия на цветните метали“ в Аурубис България АД

*****

Приключен проект „Повишаване на знанията и уменията на заети лица в НЕОХИМ АД чрез придобиване на професионална квалификация“, финансиран от Европейски социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

В проекта са обучени 105 заети лица, включени в 7 специалности:

 • Химик-оператор
 • Химик-технолог
 • Лаборант
 • Шлосер
 • Автоматизирани системи
 • Електрообзавеждане на производството
 • Машинист на котли високо налягане, първа степен


*****

“Повишаване на адаптивността на работниците и служителите в Елаците- мед АД чрез обучение на работното място и интегрирано обучение“

Екипът на ЦУПО ЕАД в партньорство с Елаците-Мед АД успешно завърши работата си по проект “Повишаване на адаптивността на работниците и служителите в Елаците- мед АД чрез обучение на работното място и интегрирано обучение по “Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“2007-2013 г.

 

Проектът е осъществен по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Квалификационни услуги и обучения на заети лица”. Той е насочен към повишаване на адаптивността и мобилността на работещите в Елаците-Мед АД, чрезподобряване на професионалните им умения и качества в ключови за предприятието професии. Част от професиите и специалностите, по които работещи са преминали обучения, са:

 

 • Чуждоезиково обучение
 • Обучение по професия „Заварчик”, специалност „Заваряване”
 • Обучение по професия „Монтьор на транспортна техника”, специалност „Пътностроителна техника” .
 • Обучение по професия „Оператор в минната промишленост”, специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми


Екипът преподаватели за различните курсове на обучение включи утвърдени специалисти от МГУ „Св. Иван Рилски” – гр. София; Институт по заваряване – гр. София, а за чуждоезиковото обучение - от ЧПГЧО с. Челопеч.

*****

„Обучение на междинен управленски персонал в европейските социални институции“

ЦУПО ЕАД в партньорство с Елаците-Мед АД реализира проект „Обучение на междинен управленски персонал в европейските социални институции“ (e-Times). Проектът е-Times e финансиран по програмата на Европейската комисия “Леонардо да Винчи” и е с продължителност 24 месеца (01/10/20006 - 30/09/2008). Инициатор е CEU SAN PABLO (Институт за професионални изследвания), Испания. Координатор: FASE. NET, Испания.

 

В рамките на проекта бяха постигнати следните резултати:

 • Сравнително изследване на потребностите от обучение на персонала в институциите за социални услуги и сравнителна оценка на използването на съвременните информационни и комуникационни технологии в държавите партньори.
 • Наръчник и курс за електронно обучение на директори и междинен управленски персонал в областта на социалните грижи; пилотно обучение в държавите институции-партньори за апробиране на разработеното учебно съдържание.
 • Специализирана многоезична интернет страница www.etimes-center.eu за улесняване на контактите и обмяната на опит между заинтересованите организации и лица в сектора на социалните услуги, както на национално, така и на международно ниво.
 • Мрежа от институции и професионалисти в сферата на социалните услуги

Копирането, възпроизвеждането и разпространението на всякаква информация от този уебсайт - включително текстове, снимки, лога, изображения, видео и аудио клипове – се извършва само с изричното позволение на ЦУПО ЕАД.

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.