“Повишаване на адаптивността на работниците и служителите в Елаците- мед АД чрез обучение на работното място и интегрирано обучение“

Екипът на ЦУПО ЕАД в партньорство с Елаците-Мед АД успешно завърши работата си по проект “Повишаване на адаптивността на работниците и служителите в Елаците- мед АД чрез обучение на работното място и интегрирано обучение по “Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“2007-2013 г.

 

Проектът е осъществен по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Квалификационни услуги и обучения на заети лица”. Той е насочен към повишаване на адаптивността и мобилността на работещите в Елаците-Мед АД, чрезподобряване на професионалните им умения и качества в ключови за предприятието професии. Част от професиите и специалностите, по които работещи са преминали обучения, са:

 

  • Чуждоезиково обучение
  • Обучение по професия „Заварчик”, специалност „Заваряване”
  • Обучение по професия „Монтьор на транспортна техника”, специалност „Пътностроителна техника” .
  • Обучение по професия „Оператор в минната промишленост”, специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми


Екипът преподаватели за различните курсове на обучение включи утвърдени специалисти от МГУ „Св. Иван Рилски” – гр. София; Институт по заваряване – гр. София, а за чуждоезиковото обучение - от ЧПГЧО с. Челопеч.

*****

„Обучение на междинен управленски персонал в европейските социални институции“

ЦУПО ЕАД в партньорство с Елаците-Мед АД реализира проект „Обучение на междинен управленски персонал в европейските социални институции“ (e-Times). Проектът е-Times e финансиран по програмата на Европейската комисия “Леонардо да Винчи” и е с продължителност 24 месеца (01/10/20006 - 30/09/2008). Инициатор е CEU SAN PABLO (Институт за професионални изследвания), Испания. Координатор: FASE. NET, Испания.

 

В рамките на проекта бяха постигнати следните резултати:

  • Сравнително изследване на потребностите от обучение на персонала в институциите за социални услуги и сравнителна оценка на използването на съвременните информационни и комуникационни технологии в държавите партньори.
  • Наръчник и курс за електронно обучение на директори и междинен управленски персонал в областта на социалните грижи; пилотно обучение в държавите институции-партньори за апробиране на разработеното учебно съдържание.
  • Специализирана многоезична интернет страница www.etimes-center.eu за улесняване на контактите и обмяната на опит между заинтересованите организации и лица в сектора на социалните услуги, както на национално, така и на международно ниво.
  • Мрежа от институции и професионалисти в сферата на социалните услуги

Копирането, възпроизвеждането и разпространението на всякаква информация от този уебсайт - включително текстове, снимки, лога, изображения, видео и аудио клипове – се извършва само с изричното позволение на ЦУПО ЕАД.

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.