Нашите проекти

Център за управление и професионално обучение

За 17 години от основаването на ЦУПО, в центъра са обучени над 30 000 служители. Всяка година през различни курсове преминават успешно повече от 2000 служители на фирми, а над 140 курсиста завършват своята специалност и получават свидетелства за професионална квалификация именно в ЦУПО.
Проведени са повече от 50 периодични и тематични семинари.

Сред значимите проекти на дружеството са:

praktikantski programi po profesiya operator v metalurgiyata v aurubis blgariya ad

Седем практикантски програми по професия ,,Оператор в металургията“, специалност ,,Металургия на цветните метали“, Практикантска програма по професия: „Оператор в минната промишленост” „Обогатяване на полезни изкопаеми“ в Аурубис България АД

Прочетете повече