Направления

Дружеството развива дейността си в две основни направления: обучение и квалификация и консултантски услуги и бизнес развитие.

ЦУПО се стреми да подкрепя бизнеса и неговите служители, като предлага обучения и консултации, които формират и развиват ценности, знания, умения и професионална компетентност. Центърът работи с екип от висококвалифицирани преподаватели от висши учебни заведения.

Обучение и квалификация

Консултантски услуги и бизнес развитие

Център за управление и професионално обучение успешно развива дейност и предлага квалифицирана консултация в сферата на финансите и управлението, развитието на човешките ресурси и бизнес развитие за групата фирми  ГЕОТЕХМИН.

Интересувате се от нашите обучения?

Разгледайте тук