CMVT-main Прочетете повече ЦУПО се стреми да постига Високо качество и удовлетвореност за клиентите

За нас

Център за управление и професионално обучение

Център за управление и професионално обучение ЕАД (ЦУПО ЕАД) извършва и удостоверява професионални обучения с придобиване на степен на професионална квалификация, обучения по част от професия, както и за придобиване на правоспособност и актуализиране на професионална квалификация, съгласно изискванията на ЗПОО и на основание Лицензия №200512253, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.

ЦУПО ЕАД успешно развива дейност в сферата на управление на човешките ресурси и консултации по финансови въпроси и бизнес развитие.

0
обучени служители
0
курсисти със СПК
0
периодични и тематични семинари

Политика по качеството

Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2015

Онлайн платформа

Влезте в електронната ни платформа
Вход