Политика за поверителност

1. Администратор на лични данни

Център за управление и професионално обучение ЕАД (по-долу ЦУПО) е администратор на лични данни. Център за управление и професионално обучение е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в българския Търговски регистър с ЕИК 131341890, със седалище и адрес на управление: гр. София 1799, ж.к. Младост 2, ул. К.Каприелов, бл.243, вх.а, ап.1, 2, 3, представлявано от управителя Веселина Статева.

2. Връзка с нас
Вие можете да се свържете с ЦУПО по някой от следните начини:
 • писмено на адрес: гр. София 1799, ж.к. Младост 2, ул. К.Каприелов, бл.243, вх.а, ап.1, 2, 3;
 • на телефонен номер :(02) 902-65-06;
 • на е-mail: v.stateva@cmvt-bg.org;
 • интернет сайт: www.cmvt-bg.org ;
3. Лични данни, които събираме за Вас и основание за обработването им

Ползването на информацията от уебсайта не предполага предоставянето от Ваша страна на лични данни. Сайтът съдържа следните функционалности, при които ЦУПО e възможно да събира и обработва Ваши лични данни:

3.1. Изпращане на запитване

Личните данни, събирани и обработвани от ЦУПО чрез опцията за отправяне на въпроси на уебсайта „Изпрати запитване” са: Вашите име, и-мейл адрес, дружество, телефон и други данни, които вие сте решили да ни предоставите във Вашето запитване.

Посочените лични данни се събират също и в случай, че изпратите запитване до електронната поща на някое от нашите лица за контакт, посочени в секция Контакти.

Личните Ви данни се събират и обработват:

 • С цел да се изпрати отговор на запитването, което сте ни изпратили. Правното основание за обработване на Вашите лични данни в този случай е Вашето изрично, доброволно съгласие, което приемаме, че сте дали, изпращайки ни запитването.

ЦУПО ще обработва личните Ви данни само за времето, необходимо за изготвяне и изпращане на отговор на Вашето запитване и в срок до 3 месеца от последната ни кореспонденция с Вас, освен ако не станете наш клиент, в който случай по отношение на обработването на личните Ви данни ще се прилагат условията на подписания между нас договор за предоставяне на услуги;

 • Можем да използваме тези данни и за целите на директния маркетинг – за да Ви информираме за предлаганите от ЦУПО услуги или за да Ви поканим на събития и мероприятия, организирани от нас. В този случай, основанието за обработване на личните Ви данни е защита на законните бизнес интереси на ЦУПО да представя и популяризира услугите си.

ЦУПО ще обработва личните Ви данни за тази цел, докато възразите или докато се отпишете от получаването на нашите съобщения за директен маркетинг на и-мейл: v.stateva@cmvt-bg.org;

4. Последици при непредоставяне на лични данни

Когато искате да ни изпратите запитване предоставянето на данните от Ваша страна е изцяло доброволно, но когато искате да кандидатствате за работа при нас, предоставянето на Вашите данни е задължително.
В случай, че не желаете да предоставите личните си данни, няма да можете да получите желаните от Вас услуги  – няма да можем да отговорим на Вашето запитване или да Ви предложим длъжност в ЦУПО.

5. Предоставяне на Вашите лични данни

ЦУПО няма да предоставя Вашите лични данни на други трети лица.

6. Вашите права

В случай, че сте предоставили лични данни на ЦУПО, имате следните права:

 • право на достъп до личните Ви данни;
 • право на коригиране, в случай че обработваните за Вас лични данни са неточни или непълни;
 • право на изтриване на личните Ви данни, в случай че: 1) те не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани; или 2) оттеглите съгласието си, за обработването им;или 3)личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно;
 • право на ограничаване на обработването: 1) в случай че оспорвате точността на личните данни – за срок, позволяващ на ЦУПО да провери точността на Вашите данни; или 2) в случай чеобработването на личните Ви данни е неправомерно;
 • право да възразите срещу обработването на личните Ви данни.

Вие имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, като оттеглянето на съгласието Ви няма да засегне законосъобразността на обработването на личните Ви данни, извършено до момента на оттеглянето.

Всички права, посочени по-горе, може да упражните като отправите писмено искане на пощенския адрес на ЦУПО, изпратите електронно искане на и-мейла или факса, посочени по-горе в т. 2. Връзка с нас.

Имате право да подадете жалба до българската Комисия за защита на личните данни, в случай че считате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно или правата Ви във връзка с личните Ви данни са нарушени.

7. Изменение на настоящата Политика

ЦУПО може периодичнода променя настоящата Политика за поверителност, за да я съобрази със законодателни промени или прилагани от ЦУПО практики и политики. Когато правим такива промени, ние променяме и датата на последна промяна, посочена в началото на тази политика. Щом направим промени в Политиката, ще има надлежно уведомяване за това, за може да се запознаете с актуалните условия за обработване на Вашите данни.