ЦУПО ЕАД в партньорство с Елаците-Мед АД реализира проект „Обучение на междинен управленски персонал в европейските социални институции“ (e-Times)

Проектът е-Times e финансиран по програмата на Европейската комисия “Леонардо да Винчи” и е с продължителност 24 месеца (01/10/2006 – 30/09/2008). Инициатор е CEU SAN PABLO (Институт за професионални изследвания), Испания.

Координатор: FASE. NET, Испания.