Професионално обучение

Предлага курсове за придобиване и повишаване на квалификацията в сферата на: рудодобив, строителство и геодезия, машиностроене, металообработване и металургия, транспортна инфраструктура, информационни и комуникационни технологии, туризъм, електротехника и енергетика, стопанско управление и администрация, химическа промишленост, социални грижи. Центърът организира и периодични актуализации за правоспособност по управление на подемно-транспортна техника, повдигателни съоръжения, газова техника и други.