Практикантски програми за 2-ра степен на професионална квалификация в Елаците-Мед АД

Две практикантски програми за 2-ра степен на професионална квалификация в Елаците-Мед АД, с. Мирково по професия ,,Монтьор по автоматизация“, специалност „Автоматизирани системи“ и професия ,,Електромонтьор“, специалност „Електрообзавеждане на производството“.