Практикантска програма по професия „Оператор в минната промишленост“ в Аурубис България АД

Практикантска програма по професия „Оператор в минната промишленост“, специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми“ в Аурубис България АД.