Седем практикантски програми по професия ,,Оператор в металургията“, специалност ,,Металургия на цветните метали“, в Аурубис България АД.

Седем практикантски програми по професия ,,Оператор в металургията“, специалност ,,Металургия на цветните метали“, в Аурубис България АД.