Проект „Повишаване на знанията и уменията на заети лица в НЕОХИМ АД чрез придобиване на професионална квалификация“

Проектът финансиран от Европейски социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Обучени са 105 заети лица, включени в 7 специалности: Химик-оператор, Химик-технолог, Лаборант, Шлосер, Автоматизирани системи, Електрообзавеждане на производството, Машинист на котли високо налягане.