Професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения”, код 811090

1.1. Специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения”, код 8110901, първа степен на професионална квалификация

1.2. Специалност „Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечени”, код 8110902, първа степен на професионална квалификация

Документи след успешно завършено обучение

Курсовете за придобиване на степен на професионална квалификация

Завършват с полагане на държавни квалификационни изпити по Национална изпитна програма по съответната професия и специалността, както следва:
Изпит по теория на професията и специалността;
Изпит по практика на професията и специалността.

 

При успешно завършване на квалификационен курс, обучените лица получават:
Свидетелство за професионална квалификация (по образец на МОН) за I степен на професионална квалификация.

Курсовете за придобиване на правоспособност по част от професия

Завършват с изпити, както следва:
Изпит по теория на професията;
Изпит по практика на професията;

 

При успешно завършване на курса на обучение, обучените лица получават:
Удостоверение за професионално обучение (по образец на МОН), за обучение по част от професия, актуализиране или разширяване на професионалната квалификация.