Проект „Подобряване уменията на заетите в НЕОХИМ АД лица“

Провеждане на 4 вида обучения за придобиване на професионална квалификация и обучениe, и 2 за ключовa компетентност по проект „Подобряване уменията на заетите в НЕОХИМ АД лица“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“. В проекта са включени 199 служители,  в 6 специалности: Химик-оператор, Химик-технолог, Лаборант, Монтьор на подемно-транспортна техника, Общуване на чужд език и Дигитална компетентност.