ЦУПО проведе обучения за Монтьор на Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) – Фотоволтаични инсталации и Работник в озеленяването

Стартиращи курсове:

1. Помощник-възпитател
2. Работник в озеленяването
3. Монтьор на ВЕИ