Обучение на наставници в дуална форма на обучение в Професионална гимназия - Златица

Обучението е за работещи от Елаците – Мед АД, Геострой АД, Аурубис България АД, Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД и др.